Biomasa

Biomasa to „biopaliwo” , które spalane jest zarówno w małych przydomowych kotłowniach, zakładach produkcyjnych ale także w ciepłownictwie i dużej energetyce zawodowej.

Współpracujemy ze wszystkimi sektorami wymienionymi powyżej  – niemniej jednak skupiamy się głównie na dostawach  o większym wolumenie.

Oferowana przez nas Biomasa spełnia wszystkie wymagane normy jakościowe. Poddawana jest ciągłemu nadzorowi i certyfikacji.

Wysoki poziom naszych kompetencji, doświadczenie oraz wiedza zdobyta na przestrzeni wieloletniej współpracy z uczestnikami rynku energii odnawialnej gwarantują rzetelność realizacji powierzonych nam  zadań. Dostarczamy biomasę w formie pelletu drzewnego, pelletu agro ( głównie pelletu z łuski łonecznika) oraz zrębki drzewnej. Realizujemy dostawy dla niemalże wszystkich koncernów energetycznych w kraju i nie tylko.

Charakteryzuje nas:

  • wieloletnia współpraca z uznanymi i sprawdzonymi producentami biomasy w kraju i za granicą;
  • wieloletnie doświadczenie w realizacji dostaw dla energetyki zawodowej;
  • szeroka gama oferowanych produktów w najwyższej jakości -pellet drzewny, pellet agro ( łuska zbożowa, łuska słonecznika, ), zrębka drzewna;
  • kompleksowa obsługa logistyczna (transport samochodowy, transport kolejowy, punkty przeładunkowe);
  • profesjonalny kompetentny zespół

Ze względu na dynamikę zmian w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii  oraz  stanowisku PE ws. Dyrektyw  dotyczących Emisji Przemysłowych w naszym kraju, ciągle poszukujemy nowych rozwiązań, z którymi staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ciepłownictwa, energetyki zawodowej oraz klienta indywidualnego.

Zrębki drzewne

Zrębki powstają w procesie rozdrabniania drewna, odpadów drzewnych i tartacznych przez maszyny zrębkujące na elementy o wielkości od 5 – 60 mm. O ich zastosowaniu w znacznym stopniu decydują właściwości – gatunek drewna frakcja, poziom zanieczyszczenia (ziemia, igliwie, itp.) oraz wilgotność. Mokre mają wartości energetyczną około 9 MJ/kg, zaś suche nawet 16,5 MJ/kg. Realizujemy dostawy kolejowe ( kontenerowe ) oraz dostawy całosamochodowe.

Skontaktuj się z nami

Pelety drzewne

Pelety mają postać granulatu o średnicy od 6 do 25 mm. Biomasę poddaje się suszeniu, mieleniu i prasowaniu. Odpady drzewne (trociny lub wióry) są spajane w prasie rotacyjnej bez dodatku substancji klejących. Dzięki temu, że w małej objętości można zmieścić dużą ilość produktu , pelety mają wartość kaloryczną większą od drewna i dochodzącą nawet do 20 MJ/kg.

Skontaktuj się z nami

Pelety Agro

Pelety mają postać granulatu o średnicy od 6 do 25 mm. Odpady rolne poprodukcyjne ( np. łuskę słonecznika, łuskę zbożową) poddaje się suszeniu, mieleniu i prasowaniu. Odpady rolne podobnie jak w przypadku pelletu drzewnego są spajane w prasie rotacyjnej bez dodatku substancji klejących. Wartość opałowa peletu agro to 16,5 MJ/kg do 19 MJ.kg w zależności od rodzaju odpadu rolnego wykorzystanego do produkcji.

Skontaktuj się z nami